Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 58
Tháng 12 : 498
Năm 2022 : 28.178
 • Bùi Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Giang Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0378 290 088
 • Hứa Thị Thìn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0388.048.781
 • Linh Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0343.743.499
 • Lê Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng khối 4 Tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Email:
   honghanhmnt8@gmail.com
 • Mai Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0378 943 841
 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0395.017.955
 • Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977 181 402
 • Nguyễn Thị Non
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984464523
 • Nguyễn Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0378.536.667
 • Nguyễn Thị Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Email:
   nguyensaumnt8@gmail.com