Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 06 : 213
Năm 2021 : 3.872
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch chuyên môn tháng 05/2021

       PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Số: 50/TMN

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN THÁNG 05/2021

 

1. Số lượng

Tiếp tục duy trì số trẻ hiện có và cần huy động đủ số lượng trẻ NT vào học đủ mức giao theo tháng ( Đặc biệt là trẻ nhà trẻ). Đề nghị GVCN nâng cao vai trò tuyên truyền và vận động huy động tỷ lệ trẻ đến trường đạt mức giao và duy trì tỷ lệ chuyên cần đạt cao cụ thể :

- Số lượng trẻ vào học nhà trẻ phấn đấu đạt 165/292 = 56.5 %; MG 100%

- Tỉ lệ chuyên cần đạt thấp nhất NT 85%,  MG 90%.

TT

Nhóm
lớp

Điều
 tra

kh
tật

Phổ
 
cập

KT
hòa nhập

TT
 đi

TT đến

Cháu thị trấn

HS vào học tháng 11

Số lượng giao tháng 12

1

3

4

6

5

6

7

8

9

10

12

1

13-24A

58

 

58

 

 

 

 

33

35

2

13-24B

58

 

58

 

 

 

 

32

35

3

25-36A

59

 

59

 

 

 

 

32

35+2

4

25-36B

59

 

59

 

 

 

 

39

40+18

5

3A1

29

 

29

 

 

 

 

29

29+2

6

3A2

37

 

37

 

 

 

 

36

37

7

3B1

32

 

32

 

 

 

 

32

32+4

8

3B2

32

 

32

 

 

 

 

32

32+5

9

3B3

21

 

21

 

 

 

 

21

21+9

10

4A1

35

 

35

 

 

 

 

33

35

11

4A2

41

 

41

 

 

 

 

40

41

12

4B1

23

 

23

 

 

 

 

23

23

13

4B2

26

 

26

 

 

 

 

26

26

14

4B3

30

 

30

 

 

 

 

30

30

15

5A1

35

 

35

 

 

 

 

35

35

16

5A2

38

 

38

 

 

 

 

38

38

17

5B1

38

 

38

 

 

 

 

38

38

18

5B2

38

 

38

 

 

 

 

38

38

19

5B3

39

 

39

 

 

 

 

39

39+1

Tổng

NT

292

 

292

 

 

 

 

136+20

165

 

MG

494

 

494

 

 

 

 

490+1

494+1

 

2. Chất lượng

        - Phối hợp tốt với hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục trong mọi hoạt động, đánh giá chất lượng học kỳ II.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra chuyên ngành 4 năm

- Thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, duy trì nền nếp mọi hoạt động, làm đồ dùng đồ chơi . Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.

*.  Thực hiện chương trình

       - Nhà trẻ tiếp tục thực hiện chủ để bé Bé lên mẫu giáo 2 tuần từ 3/5 đến 14/5/2021

       - Mẫu giáo:  3, 4 tuổi tiếp tục thực hiện chủ đề Quê hương-đất nước-Bác hồ 2 tuần từ 3/5 đến14/5/2021 và ôn tập đánh giá cuổi năm 17/5 đến 31/5/2021. 5 tuổi thực hiện chủ đề trường tiểu học hồ 2 tuần từ 3/5 đến14/5/2021 và ôn tập đánh giá cuổi năm 17/5 đến 31/5/2021( Những tuần còn lại ôn thì giáo viên phải có kế hoạch cụ thể rõ ràng )

- Kiểm tra thường xuyên, rà soát lại việc thực hiện chương trình, với GV thực hiện chậm cần xây dựng kế hoạch bổ sung, đảm bảo việc thực hiện chương trình đầy đủ nghiêm túc, kịp thời các bài trong các loại sách của học sinh: vở làm quen với toán, tạo hình, chữ cái…

- Cán bộ giáo viên, học sinh đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, nội dung chất lượng đảm bảo; thực hiện các yêu cầu: đánh giá trẻ, đánh giá thực hiện chủ điểm, rút kinh nghiệm sau khi thực hiện bài dạy  thường xuyên, kịp thời có chất lượng.

+ Các tổ trưởng, tổ phó thực hiện nghiêm túc duyệt kế hoạch giáo dục trước khi thực hiện chương trình.

+ Các Tổ, khối giám sát chặt chẽ việc hoàn thiện hồ sơ của các nhóm lớp .

+ Tích cực lồng ghép nội dung lễ giáo vào các hoạt động hàng ngày để giúp trẻ chủ động biết chào hỏi, thưa gửi lễ phép, đoàn kết bạn bè.

        - Kiểm tra hồ sơ, tạo môi trường, dự giờ tất cả các nhóm lớp trong các hoạt động: đi sâu nề nếp, thể dục sáng, hoạt đông ngoài trời, HĐ chiều. Đánh giá chất lượng trẻ

       - Kiểm tra dự giờ 100% nhóm lớp nhất là những giáo viên mới

       - Tất cả các giáo viên từ nhà trẻ đến mẫu giáo xây dựng kế hoạch đọc truyện cho trẻ nghe vào các hoạt động chơi, hoạt động chiều thật chi tiết

       - Yêu cầu GVCN xây dựng kế hoạch chủ đề bổ sung các hoạt động còn thiếu  (HĐNT, SH chiều, nghe hát ở HĐ học, dạy trẻ tiếp cận với sách ở các hoạt động khác cho phù hợp, Hoạt động chiều giáo viên chú ý phải xây dựng ít nhất 2 nội dung)

        - Hoàn thành ngày hội Steam theo kế hoạch đã xây dựng

        - Các tổ, khối, giáo viên chuẩn bị tốt các điều kiện để kiểm tra chuyên ngành(Hồ sơ, tiết dạy, trang trí, đồ dùng đồ chơi, vệ sinh trường lớp...)

         - Các nhóm lớp có biện pháp nhắc nhở trẻ mặc đồng phục đúng ngày theo quy định

* Văn nghệ

- Chuẩn bị 4 tiết mục cho bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1( mỗi khu 2 tiết mục)

- Khu A cô Đỗ Hằng, Ngô Ngọc, Khu B cô Nguyễn Thủy, Nguyễn Oanh kết hợp giáo viên 5 tuổi xây dựng chương trình rèn trẻ

Các lớp khối 3, 4 tuổi tiếp tục rèn trẻ năng khiếu chuẩn bị các tiết mực cho năm học sau

- Bình xét thi đua: CBGV trong tổ tự kiểm điểm đánh giá theo 4 mức:  HTXSNM, HTTNM, HTNM, KHTNM

-  Tổng kết năm học

-  Hoàn thiện các hồ sơ thi đua

- Chuẩn bị tốt các điều kiện bàn giáo trẻ 5 tuổi vào lớp 1

* Phổ cập: Phân công giáo viên điều tra chuẩn bị cho năm học mới

       Cụ thể: Tháng 6 điều tra trẻ ở các khu, đến 05/8/2021nộp diều tra cho đồng chí phụ trách phổ cập

STT

Họ tên GV

Điều tra khu

1

2

3

Trần Thị Diên- Nhóm trưởng

Bùi Thị Phương

Nguyễn Thị Non

Khu 1

4

5

6

Nguyễn Thị Oanh - Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Hoàn

Khu 2

7

8

9

Vũ Thị Thu Hưng- Nhóm trưởng

Đỗ Thị Hằng

Trần Thị Khuyên

Khu 3

10

11

12

Bùi Thị Hồng - Nhóm trưởng

Vũ Thị Huyền

Tạ Thị  Trang

Khu 4

13

14

15

Trương Thị Hoàn- Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Thủy B

Nguyễn Thị Thùy Anh

Khu 5

16

17

18

Nguyễn Thị Thủy A - Nhóm trưởng

Ngô Thị Phương

Thu Hà (GV mới)

Khu 6

19

20

21

Ngô Thị Hương - Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Vân

Ngô Thị Thanh Ngọc

Khu 7

22

23

24

Nguyễn Thị Kim - Nhóm trưởng

Phan Thị Quyên

Nguyễn Thị Thơm

Khu 8

25

26

27

28

Nguyễn Thị Thu - Nhóm trưởng

Đỗ Thị Cúc

Giang Thị Thu Hương

Mai Thị Phương

Khu 9

 

Dự kiến lịch

Thứ

Ngày

             Nội dung công việc

 Ghi chú

7

1

Nghỉ lễ

 

CN

2

Nghỉ lễ

 

2

3

Nghỉ lễ

 

3

4

- Các lớp khu A chuẩn bị cho ngày hội Stem

- Dạy thay nhóm 25-36A

 

4

5

- Các lớp chuẩn bị cho ngày hội Stem

 

5

6

Tổ chức ngày hội Steam khu A

 

6

7

- Các lớp khu B chuẩn bị cho ngày hội Stem

 

7

8

 

CN

9

 

2

10

Tổ chức ngày hội Steam khu B

3

11

Các lớp chuẩn bị các điều kiện cho KT chuyên ngành

4

12

Các lớp chuẩn bị các điều kiện cho KT chuyên ngành

 

5

13

Các lớp chuẩn bị các điều kiện cho KT chuyên ngành

 

6

14

Các lớp chuẩn bị các điều kiện cho KT chuyên ngành

- Các nhóm lớp nộp báo cáo tháng.

 

7

15

 

 

CN

16

 

 

2

17

- PHT tham gia HĐGD lớp 3TB1(chiều)

 

3

18

- Tổng hợp báo  cáo tháng nộp PGD

- Dự kiến KH chuyên ngành

 

4

19

- Dự kiến KH chuyên ngành

 

5

20

- Hoàn thiện đơn học hè

- Các lớp 5 tuổi rèn văn nghệ bàn giao học sinh lớp 1

 

6

21

- Các lớp 5 tuổi rèn văn nghệ bàn giao học sinh lớp 1

 

7

22

 

 

CN

23

 

 

2

24

Hoàn thành hồ sơ bàn giao trẻ 5 tuổi

 

3

25

 

 

4

26

 

 

5

27

 

 

6

28

 

 

7

29

 

 

CN

30

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                                                                                     Phó hiệu trưởng 
 
 

 

 
                                                                                        Tô Thị Ngà

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan